Zaměření fasád metodou vícesnímkové pozemní fotogrammetrie:

Prezentace ke stažení:

Zajímá-li vás více toto téma, připravili jsme pro vás dokument, který podrobně popisuje celou naší nabídku v této oblasti.

Dokument je ve formátu PDF.

Praxe prokázala, že oproti klasickým geodetickým postupům má pozemní fotogrammetrie v této oblasti nezanedbatelné výhody. Klasickými geodetickými postupy (např. polární nebo ortogonální metodou) je zaměření velmi obtížné a nehospodárné. Vzhledem k tomu, že okolo zaměřovaných objektů bývá velmi často rušný dopravní provoz, je snaha omezit práce venku na minimum a použití pozemní fotogrammetrie dovoluje přenést značnou část pracovních úkonů na fotogrammetrická pracoviště. Při vyhodnocování snímků se mohou na objektech snadněji určit různé drobné detaily, ozdoby, křivky … a nemalou výhodou je i dokumentační hodnota snímků. Výčet výhod by pak mohl vypadat následovně:

 • rychlost pořízení záznamu
 • dokumentační hodnota snímků
 • časově méně náročné než klasické metody měření
 • omezení venkovních prací na minimum
 • vysoká přesnost (v kombinaci s přímým měřením)
 • snadnější určení drobných detailů fasád

 

Vzhledem k tomu nachází pozemní fotogrammetrie široké uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti. Jmenovat můžeme například:

 • plány skutečného stavu budov před a po jejich rekonstrukci
 • dokumentace složitých prostorových staveb
 • architektonické plánování
 • dokumentace uměleckých předmětů
 • zaměření špatně dostupných míst – lomy, břehy …
 • geologie


Prvním krokem při realizaci zakázky je rekognoskace terénu a nafocení daného objektu. Stavební objekt se nafotí tak, aby se daly vytvořit stereodvojice, které jej celý pokrývají. Pro většinu stavebních objektů je třeba nafotit dvě řady snímků, pro vyšší budovy i tři a více řad. Snímky pro každou stereodvojici se fotí ze dvou různých stanovišť - z levé a pravé strany.

  

  

Dalším krokem je zaměření vlícovacích bodů. K tomu se používá bezhranolová totální stanice s dlouhým dosahem, přesnost zaměření tímto způsobem je do 1 cm. Jako vlícovací body se volí jednoznačně identifikovatelné body fasády. Měly by být rovnoměrně rozloženy tak, aby na každé stereodvojici ležely min. 4 vlícovací body.

  

Následuje příprava a výpočet orientací pro každou ze stereo-dvojic. To spočívá hlavně v tom, že se na každé stereodvojici pečlivě umístí zaměřené vlícovací body, které mohou být doplněny (pokud je třeba) ještě o body spojovací. Vlícovací a spojovací body slouží k přesnému spojení snímků a k jejich správnému umístění do souřadného systému.

Výpočet orientace

Dialogové okno s výsledky výpočtu

 

Pokud byly vlícovací body pečlivě zadány, jsou odchylky mezi vypočtenou a přesnou polohou vlícovacích bodů do 3mm. Rozlišení snímků závisí nejen na jejich kvalitě, ale také na délce základny a na vzdálenosti stanoviště od stavebního objektu. U běžných projektů se rozlišení pohybuje v mezích od 4mm/pixel do 8mm/pixel. Dosažitelná výsledná přesnost vyhodnocení je pak od 2cm pro prvky ležící v rovině fasády a od 4cm pro prvky vystupující z roviny fasády. Pro výpočet stereodvojic a následné vyhodnocení používáme program PI-3000 (TOPCON).

  

Vlastní vyhodnocování

Finálním produktem je pak 2D nebo 3D vektorová kresba ( ve formátech *.dgn, *.dwg, *.dxf) a různé tiskové výstupy.

Při nepříznivých podmínkách (vysoké stavby, úzké ulice) lze konečné vyhodnocení doplnit z leteckých měřických snímků. Jde zejména o doplnění říms, hřebenů střech, střešních oken, vikýřů, komínů a dalších prvků, které nejsou ze země viditelné.

Prezentace ke stažení:

Zajímá-li vás více toto téma, připravili jsme pro vás dokument, který podrobně popisuje celou naší nabídku v této oblasti.

Dokument je ve formátu PDF.

 

česky/english

SFP fotogrammetrické práce, s.r.o. , © 2007 - 2008, výroba: ERB Production