Virtuální 3D model města

– interaktivní 3D modely měst a krajiny, doplněné o další informace (dle zadavatele), fotografie objektů apod.

Lze prohlížet přímo přes www bez nutnosti nákupu programového vybavení.

Formát VRML.

Ukázka digitalizace Karlových Var

   

Další nabídka činností:

 

česky/english

SFP fotogrammetrické práce, s.r.o. , © 2007 - 2008, výroba: ERB Production