Speciální fotogrammetrické práce

  • automatický sběr DMT
  • výpočet aerotriangulace

pomocí programu MATCH T metodou automatické korelace generujeme DMT.

V programu MATCH AT provádíme výpočty prvků vnější orientace snímků.

Výstupní formáty – standardní pro různé systémy (PATB, Bingo, BLUH, …)

Ukázky:

Další nabídka činností:

 

česky/english

SFP fotogrammetrické práce, s.r.o. , © 2007 - 2008, výroba: ERB Production