Sběr dat z družicových snímků 

účelové mapy nižší přesnosti.

Vhodné pro zjišťování hranic zemědělských kultur, druhů porostů.

Snímky z družic:

  • IKONOS
  • SPOT 5
  • QuickBird

Ukázky snímků:

Další nabídka činností:

 

česky/english

SFP fotogrammetrické práce, s.r.o. , © 2007 - 2008, výroba: ERB Production