Podklady pro studie a projekty

fotogrammetrické vyhodnocení dle zadaného datového modelu.

Přesnosti odpovídají požadavkům na mapy v měřítku:
  • M 1:1 000
  • M 1:2 000
  • M 1:5 000

Pro studie a projekty liniových staveb, pokládání inženýrských sítí, zátopové mapy, rekultivace krajiny, mapy průchodnosti signálu terénem – zástavbou, vyhodnocování zvolených krajinných prvků.

Výstupní formáty DWG, DXF, DGN, …

Ukázky map:

Další nabídka činností:

 

česky/english

SFP fotogrammetrické práce, s.r.o. , © 2007 - 2008, výroba: ERB Production