Automatická Aerotriangulace:

Prezentace ke stažení:

Zajímá-li vás více toto téma, připravili jsme pro vás dokument, který podrobně popisuje celou naší nabídku v této oblasti.

Dokument je ve formátu PDF.

Výsledkem jakékoli triangulace (ruční, poloautomatické nebo automatické) jsou prvky vnější orientace snímků potřebné k dalšímu zpracování dat ze snímků.

Ve fotogrammetrii obecně představují prvky vnější orientace souřadnice středu vstupní pupily X0, Y0, Z0 a trojice sklonů snímku ω, φ, κ. To vše pro každý snímek. Výpočet potřebných hodnot je možné provádět pro celý blok snímků a z toho plynou minimálně dvě výhody.

Kvalitativní – při regulérním postupu je celý blok jednolitý, je zde pevné spojení snímků i v trojných překrytech a jsou pevněji spojené i řady (totožné body leží i na šesti snímcích. To platí u standardního podélného překrytu 60%).

Důležitá je i finanční stránka. Především u velkých bloků lze výrazně snížit cenu přednáletové přípravy snížením počtu vlíco-vacích bodů. U poloautomatických a automatických metod (v podstatě je ale vždy třeba ruční zásah) jsou navíc na základě korelací vyhledávány spojovací body, kterých může být velké množství. Záleží ovšem na kvalitě jejich umístění a výsledky vyhledávání je nutné kontrolovat.

Modelový příklad: blok 300 snímků, 25 vlícovacích bodů polohových i výškových, 10 vlícovacích bodů pouze výškových, okolo 20000 spojovacích bodů. Tento blok je pevný, je relativně spojen velkým počtem bodů a absolutně umístěn do souřadnicového systému - počet vlícovacích bodů je dostatečný.

 

 

Stejně jako v našem SW, tak ve většině specializovaných programech pro AT existují různé nástroje pro kontrolu výpočtu a vyhledávání chyb v podkladech i v jednotlivých krocích výpočtu. Samozřejmě stejně jako jinde i zde platí, kvalita výsledku odpovídá hlavně kvalitě vstupních dat.

 

Ještě něco málo k formátům výstupů. Protože jako první stanici jsme zakoupili PHODIS firmy ZEISS (SRN), využívali jsme hlavně výměnný formát Phorex a PATB. AT nyní zpracováváme programem MATCH AT, kde výsledky mohou být i v dalších formátech - BINGO, SOCKET SET, Z/I atd.

  

  

Dnes už je také možné v mnoha programech pracujících se snímkovými stereodvojicemi zadávat prvky vnější orientace v textovém tvaru pro jednotlivé snímky. Nejschůdnějším řešením je ovšem export a import celého projektu, což v rámci kanceláře využíváme, jedním z našich SW je Summit Evolution firmy INPHO (SRN), zde je samozřejmě možné z MATCH AT přímý import celých projektů.

Přesnost triangulace závisí na měřítku snímkování a kvalitě vstupních dat (kvalita a rozlišení snímků, způsob signalizace a umístění vlícovacích bodů…). Dalo by se říci, že obecně platí následující tabulka.

Měřítko leteckého snímkování
Měřítko výsledné mapy
Dosažitelná přesnost
Rozlišení ortofotomap
20 000
5 000
50 cm
20 cm
10 000
5 000
25 cm
20 cm
8 000
2 000
20 cm
10 cm
4 000
1 000
15 cm
10 cm
2 500
500
10 cm
10 cm

Prezentace ke stažení:

Zajímá-li vás více toto téma, připravili jsme pro vás dokument, který podrobně popisuje celou naší nabídku v této oblasti.

Dokument je ve formátu PDF.

 

 

česky/english

SFP fotogrammetrické práce, s.r.o. , © 2007 - 2008, výroba: ERB Production