GEODETICKÁ KANCELÁŘ

Kompletní nabídka  zeměměřičských prací...

... aktuálně

5.1. 09

K dispozici nový ceník služeb pro rok 2009. Stáhnout cenik2009.pdf

10.4. 08

Konečně jsme na naše stránky umístili ukázkový 3D model města Plzně.

Máme vytvořený kompletní 3D drátový model města, dále barevná ortofota s pixlem 40cm (klad 1000m x 1000m). Opět zde připojujeme odkaz ke stažení SW (v. 4.2 - otestovaná verze), který je freeware pro nekomerční použití

20.7. 07

Další školení ve firmě Gepro proběhne 25.7. Nyní už tedy nabízíme zpracování GISu (samozřejmě vč. prodeje SW) nejen v programu Topol, ale také MISYS. Uvidíme, zda přesvědčíme. Snad pomůže naše nabídka zahrnující ortofoto, průlety a wrml!

11.7. 07

Je spuštěna ukázková prezentace interaktivního virtuálního modelu města – Národní Dům v Karlových Varech. Model zahrnuje i přilehlé ulice. Konečnou podobu uživatelského prostředí pro prohlížení stále ladíme. Připojujeme odkaz ke stažení SW (v. 4.2 - otestovaná verze), který je freeware pro nekomerční použití. Potřebný čas cca 2 minuty. Prohlížet můžete  NÁRODNÍ DŮM.

9.7. 07

Nafotili jsme fasády domů podél Americké ulice v Plzni – od křižovatky s Klatovskou po ulici Sirkovou. V tomto úseku vytvoříme interaktivní model a rovněž umístíme na náš web.
Pozn.: Vektorový model Plzně je vyhodnocen z cca 75% a to pouze vlastními silami!

5.6. 07

Zakoupili jsme upgrade programu Summit Evolution na verzi 4.00. Konečně tak můžeme zpracovávat snímky z digitálních fotogrammetrických kamer Vexcel Ultracam „d“ a „x“. Jednodušší je také práce s projekty nasnímkovanými kamerou ADS40 (Leica). Součástí je poslední verze MATCH T pro automatický sběr bodů terénu (automatickou korelací), ten jsme zatím bohužel neměli čas otestovat.

4.5. 07

Dokončili jsme tvorbu vektorového modelu Karlových Var. Jako první část zpracujeme trasu podél řeky Teplá. V interaktivním modelu bude možné navštívit všechny léčivé prameny podél zmíněného toku.

Katastr nemovitostí

  • geometrické plány
  • vytyčování hranic pozemků
  • věcná břemena

Inženýrská geodézie

  • mapové podklady pro projekty
  • vytyčování staveb
  • dokumentace k inženýrským stavbám
  • zaměření digitálních modelů terénu
  • výpočet kubatur
    (Výstupy terénních měření v DGN, DWG, DXF a dalších)

Fotogrammetrie

Vizualizace

GIS

Ceník služeb

česky/english

SFP fotogrammetrické práce, s.r.o. , © 2007 - 2008, výroba: ERB Production